×
En del av Stockholms stad
Film
Laura Pertuy
Laura Pertuy

Arkiverat evenemang:

Fransk dokumentärfilm: Att flytta gränser


tisdag 24 mars 2015
Bibliotek Film & Musik • Fri Entré


En föreläsning av Maria Razakamboly och Laura Pertuy.

Som stolt arvtagare till den stora franska dokumentärfilmaren Jean Rouch har fransk dokumentärfilm genomgått massiva förändringar under de senaste två decennierna. Tidigare var den starkt knutet till televisionen, men har nu sakta börjat hitta sin plats på bioreportoaren. Dock verkar den fortfarande vara ansedd som en av de svagare genrerna på biograferna. Men då franska produktioner som Waltz with Bashir (Ari Folman, 2008) och Wim Wenders The Salt of the Earth (2014) förde in helt nya perspektiv i genren, kan man fråga sig var gränsen går mellan fiktion och dokumentär.

Dokumentärfilmen är nu fri från sitt tidigare strikt informativa syfte och har frigjorts både estetiskt och på sättet vilket den skildrar och ifrågasätter verkligheten. Var står fransk dokumentärfilm idag och vilka strategier har den för att åter bli en viktig spelare?

Föreläsningen är på engelska.

Laura Pertuy är en journalist specialiserad på film och även professionell översättare. Hon har jobbat med att marknadsföra fransk film på Franska ambassaden i New York och Franska Alliansen i Shanghai. Hennes huvudintresse är uppkomsten av en ny våg av franska regissörer som kombinerar vördnad mot Nouvelle Vague med sitt egna filmspråk.

Efter att ha studerat film och socialvetenskap på Ecole Normale Supérieure i Frankrike, där Maria Razakamboly skrev en memoar om Ingmar Bergman, jobbade Maria Razakamboly på filmfestivaler och som produktionsassistent innan hon anslöt sig till de som producerar Franska Filmfestivalen i Stockholm.  Hon är förtjust i europeisk film och brinner för dess mångfald och stora betydelse för utvecklingen av filmkonsten.”

I samarbete med Institut français de Suède.

I samarbete med Tempo Dokumentärfestival.

In english

French Documentary: Moving Frontiers

A proud heir of its glorious figure Jean Rouch, French documentary has gone through paramount evolutions over the last two decades. While it has been greatly attached to television, documentary has slowly been digging its way up to the big screen. Yet, it seems to be still considered as the weakest genre in theaters. How can we account for that? While French productions like Waltz with Bashir (Ari Folman, 2008) or Wim Wenders’s The Salt of the Earth (2014) brought a whole new perspective to the genre, one could wonder where the limit stands between fiction and documentary.

Now rid of its former purely informational aim, documentary indeed fathers both aesthetics and a singular way of questioning reality through the means offered by cinema. Where does French documentary stand now and what strategy is it adopting to be back in the game?

Laura Pertuy is a journalist specialized in film and a professional translator, Laura Pertuy has worked with promoting French cinema at the Cultural Services of the French Embassy in New York and at the French Alliance in Shanghai. She's mostly interested in the emergence of a new wave of French directors who combine reverence towards the Nouvelle Vague and their own original codes.

After studying cinema and social sciences at Ecole Normale Supérieure in France, where Maria Razakamboly wrote a memoire about Ingmar Bergman, Maria Razakamboly worked in film festivals and as a production assistant before she joined the team of Franska Filmfestivalen in Stockholm. She is fond of European cinema and is passionate about its diversity and its leading role in the evolution of this art.

In cooperation with Institut français de Suède.

FilmFilm & Musik • Fri entré • Filmer