×
En del av Stockholms stad
Dans
Sex dansare i koreografi av Kenneth Kvarnström i Youyouyou. Urpremiär 6 mars i Hörsalen.
Foto: Ewa-Marie Rundquist

Arkiverat evenemang:

Youyouyou


Klarascenen


Sex dansare i koreografi av Kenneth Kvarnström

I stormens epicentrum, ligger livet stilla. I den högsta volymen, spränger sig tystnaden fram.Vad händer om ansiktet försvinner och ersätts med något annat? Vad ser vi då? Försvinner vi som individer?

"I ett samhälle där vi har lärt oss att förstå allting, finns det allt mindre utrymme för den egna fantasin och det egna skapandet av berättelser, känslosvall, emotionella och atmosfäriska bilder som kittlar vår fantasi.

Där i denna ordlösa kommunikation finns även dansen, som ett sceniskt uttryck. Pådriven av musiken, ihopsatt av ljuset, i nya kostymer och framfört av förmågor som slipat sina uttryck i otaliga timmar. Där, i det sceniska rummet skall allting sammanstråla och förhoppningsvis föra publiken på en resa, där slutdestinationen är okänd och där det för någon förhoppningsvis blir livsavgörande.

Att bejaka det lilla, det poetiska uttrycket, eller den stora oförklarliga känslan, som ibland uppstår när vi blivit överraskade av kärleken, förvillelsen eller döden.

Där vill jag befinna mig och det vill jag försöka förmedla till en publik, men inte alltid förklara i ord och text, för jag tror på att vi alla har rätt till vår egen tolkning och till vår fantasi.

Jag tror att vi behöver mera känsloupplevelser i vårt samhälle, för att få ett rikare liv."

/Kenneth Kvarnström, Danschef på Kulturhuset Stadsteatern 

YOUYOUYOU är tredje delen i en trilogi om döden.

Lär mer om de medverkande dansarna 

Läs mer om ljus, musik och kostym till YOUYOUYOU >

Presscitat

”Vackert sorgligt” /SR Kulturnytt

”…ett suggestivt spelrum med gult skimmer, rökridåer och en sylvass ljusstråle som kanske är döden själv” /SvD

Läs hela recensionen på SvD >

”Som alltid har Kenneth Kvarnström signerat ett välkomponerat och genomarbetat material, varierat och i dynamisk balans.” /Expressen

Läs hela recensionen på Expressen >

"Det är outsägligt vackert, mångtydigt, flyktigt gåtfullt. Genialt."/DN

 

In english

In the eye of the storm, life stands still.

From the highest of volumes, silence explodes.

What would happen if faces were to disappear and be replaced by something else? What would we see then? Would we disappear as individuals?

“In a society where we have learned to understand everything, there is less and less room for one’s own imagination and the personal creation of stories, the development of emotions, the conception of expressive and atmospheric images that tickle our fantasy.

There, among wordless communication is dance, as a as an expression in its own right. Driven by music, brought together by lighting design, in original costumes and portrayed by talents who have honed their expression over countless hours. There, in that space, everything should come together and hopefully take the audience on a journey, where the final destination is unknown and where, for some, it is life changing.

Embracing the small things, the poetic expression, or the great, unexplainable feelings that well up sometimes when we are bowled over by love, deception or death.

Where I, myself, want to be and what I try to convey to an audience, is not always explained in words and text, because I believe that we are all entitled to our own interpretations and our own imaginings. I think we need more emotional experiences in our society, in order to live a richer life."

/ Kenneth Kvarnström, Director of Dance, Kulturhuset/Stadsteatern

YOUYOUYOU is the third part of a trilogy about death.

YOUYOUYOU av och med K. Kvarnström & CO.
YOUYOUYOU av och med K. Kvarnström & CO.
YOUYOUYOU av och med K. Kvarnström & CO.
YOUYOUYOU av och med K. Kvarnström & CO.
YOUYOUYOU av och med K. Kvarnström & CO. Urpremiär 6 mars.
YOUYOUYOU av och med K. Kvarnström & CO.
YOUYOUYOU av och med K. Kvarnström & CO.
YOUYOUYOU av och med K. Kvarnström & CO.
YOUYOUYOU av och med K. Kvarnström & CO.

Information

Scen

Klarascenen

Speltid

1:00 h, ingen paus

Premiär

6 mars 2014

Pris

  • Ordinarie:40 kr

Taggar

(klicka för att filtrera i kalendern) Dans

Just nu inga föreställningar inlagda