×
En del av Stockholms stad

Kontakta RUM FÖR BARN:

Tel: 08-506 20 273
E-post: rumforbarn@stockholm.se

VI SOM JOBBAR PÅ RUM FÖR BARN:

Barbro Fagerlind, bildpedagog
barbro.fagerlind@stockholm.se

Maria Gauffin, barnbibliotekarie
maria.gauffin@stockholm.se

Åsa Malmström, bibliotekspedagog
asa.malmstrom@stadsteatern.stockholm.se

Emmy Mührer, bibliotekspedagog (föräldraledig)
emmy.muhrer@stadsteatern.stockholm.se

Mimmi Willner, bibliotekspedagog
anna.maria.willner@stockholm.se

Anna Eklund, bibliotekarie
anna.kulturhuset.eklund@stockholm.se

Love Jonasson, bibliotekspedagog (tjänstledig)
love.jonasson@stadsteatern.stockholm.se

Linda Rahm, bibliotekspedagog
linda.rahm@stadsteatern.stockholm.se

Sofia Gullö, bibliotekspedagog
sofia.gullo@stadsteatern.stockholm.se 

Administrativ personal och ledning

Johannes Sjögerén, enhetschef
johannes.sjogeren@stockholm.se

Amanda Stenberg, planeringssamordnare
amanda.stenberg@stockholm.se

Markus Tommyson Keiland, biblioteksinformatör
markus.keiland@stockholm.se