×
En del av Stockholms stad

Arkiverat evenemang:

a school (is a school, is a zine)


9 juni - 7 juli 2019
Lava • Fri Entré


Två klasser från Adolf Fredriks Musikklasser, lärare Ted Pettersson tillsammans med School in Common (Alen Ksoll och Rosa Paardenkooper).

a school (is a school, is a zine) är en kollektiv och alternativ läroplan föreslagen av över sextio elever från Adolf Fredriks musiklasser. Fanzinet samlar elevernas åsikter, knep, känslor, råd, klagomål och beröm som framkommit i den workshopserie med School in Common som ägde rum mellan oktober 2018 och april  2019.

Projektet började med att eleverna fyllde i de tomma luckorna i a school (is a school, is a __) med sina svar och förslag. Vi lärde oss från bell hooks att radikal pedagogik måste baseras på att allas närvaro i klassrummet vidkänns. Genom den enkla gesten av att ha studentens synvinkel som utgångspunkt använde vi klassrummet som en lärande gemenskap där alla är med och påverkar klassrumsdynamiken.
 
Under utställningen på Lava, presenterar School in Common och eleverna fanzinet a school (is a school, is a zine) tillsammans med listor, anteckningar, kartor och åtta meter av material fyllt med tankar och känslor om skolan, klassrummet och hur man lär sig utanför klassrummet.
 
a school (is a school, is a zine) är en del av det ett år långa programmet a school (is a school, is a ____) som initierades av School in Common i september 2018. Programmet har erhållit bidrag från Kulturrådet och Stockholms Stad.
 
www.schoolincommon.nu

LavaUng • Fri entré

Lava

Lava är ett bibliotek som välkomnar alla mellan 14–25 år.

Lava är stängt tills vidare. Du kan låna böcker för avhämtning hos oss. Läs mer här.

About us (In English)