×
En del av Stockholms stad
Klotterplank, Sergels torg 1969
Klotterplank, Sergels torg 1969

Visning och workshop

Utifrån utställningen Kvarterets kvinnor och ungas rätt till staden

Välkommen att boka en visning och workshop utifrån utställningen Kvarterets kvinnor och ungas rätt till staden.

Från åk 8 till gymnasiets åk 3.

Torsdagar 9 maj kl. 09:30–12:00 alt. 23 maj 09:30–12:00.

Vi tittar på utställningen tillsammans med curator och konstpedagog Helen Karlsson och undersöker sedan hur eleverna uppfattar Stockholms city genom diskussion, fysiskt utforskande av stadsmiljön och kreativt skapande på Lava.
Resultatet visas upp på Sergels torg och dokumenteras.

För bokning elller mer info mejla till estella.burga@stockholm.se