×
En del av Stockholms stad

Vill du föreslå ett inköp?

Maila till kulturbiblioteket@stockholm.se

Maila oss om du vill föreslå att vi köper in en viss bok, dvd eller cd. Du kan också lämna förslag på plats i biblioteket.

Vi tar emot förslag inom våra ämnesområden: skönlitteratur, tecknade serier, film, musik, teater och konst. Ditt förslag går sedan till våra inköpare som fattar beslut ifall vi köper in det föreslagna och undersöker sen om det går att få tag på.

Du får ingen återkoppling på ditt förslag, men förslaget ökar sannolikheten att ett inköp görs. Du kan sedan söka i katalogen eller fråga oss i biblioteket ifall det du föreslagit dykt upp i vårt bestånd.

Tänk på att det oftast tar flera veckor och ibland månader efter beslut om inköp tagits till dess det finns tillgängligt i biblioteket.