×
En del av Stockholms stad
Bitte Andersson (foto: Johanna Arnström) & Anders Lundgren (foto: Makan E Rahmati)
Bitte Andersson (foto: Johanna Arnström) & Anders Lundgren (foto: Makan E Rahmati)

Stockholms Seriefestivals streamade liveprogram

Den 30–31 maj mellan 11:00 och 16:00 kan alla serieälskare följa festivalens livestreamade program på Kulturhuset Stadsteaterns webbplats och Facebooksida. Det blir en fullspäckad festivalhelg med både livesända och förinspelade inslag där både svenska och internationella serieskapare medverkar.

Streamas på https://kulturhusetstadsteatern.se/seriefestivalen och Kulturhuset Stadsteatern på Facebook.

Notera: Större delen av programmet sker på svenska. En del inslag är på engelska. Se detaljprogram nedan.
Programmet riktar sig till alla åldrar, men alla verk som avhandlas är inte lämplig läsning för yngre.

Programvärdar är Bitte Andersson (serieskapare, konstnär, förläggare m.m.) och Anders Lundgren (Serieteketmedarbetare, skribent, poddare i Hög av serier m.m.) som samtalar i studion med Moa Romanova (årets festivalaffisch samt serieromanen Alltid fucka upp/Goblin girl), Nina Hemmingsson (Vad glad du är som får titta på mig), Fabian Göranson, (Pippi på rymmen), Peter Bergting (Vi kommer snart hem igen), Elin Lucassi (Ert blod på mina broddar), Disa Wallander (Becoming horses), Daniel Thollin (Jag minns varje slag), Knut Larsson (Dödens ö) och Matilda Ruta (Flocken). Några av dem tecknar live till musik i studion – helgens improviserande husgitarrist är Viktor Spasov.

(Vi håller naturligtvis avståndet, begränsar antalet medverkande i studion åt gången, och bjuder de medverkande på handsprit.)

I förinspelade inslag får publiken även möta internationella storheter som Simon Hanselmann (Inkörsporten, AUS/USA) i en intervju med Simon Gärdenfors, polska mästertecknaren Grzegorz Rosiński (Thorgal), spanska Paco Roca (Emilio och glömskan) med flera. Tjeckiska multikonstnären Toy Box möter du på ett "webbinarium".

HÅLLTIDER

LÖRDAG 30 MAJ

Samtliga tider är ungefärliga.

11:00–11:05
Invigning
[Svenska]

11:05–11:45
Bitte Andersson samtalar med Elin Lucassi och Disa Wallander i festivalstudion.
[Svenska]11:45–12:00  
Reportage om serieprojekt som pågår på Konstfack.
[Svenska och engelska.]

12:00–12:40
Anders Lundgren i samtal med Peter Bergting och Daniel Thollin i festivalstudion.
[Svenska]

12:40–12:50
Anders Lundgren tar tempen på serieklimatet i Göteborg via videolänk.
[Svenska]

12:50–14:00
PAUS

14:00–14:30
Liveteckning med Daniel Thollin. Livemusik av Viktor Spasov.

14:30–15:20
Förinspelad intervju: Simon Gärdenfors samtalar med hedersgästen Simon Hanselmann.
[Engelska]15:20–16:00
Bitte Andersson samtalar med Moa Romanova i festivalstudion.
[Svenska]

SÖNDAG 31 MAJ

Samtliga tider är ungefärliga.

11:00–11:35
Bitte Andersson samtalar med Fabian Göranson och Matilda Ruta i festivalstudion.
[Svenska]

11:35–12:00
Förinspelad intervju: Stadsbibliotekets Patrick Schylström samtalar med spanska serieskaparen Paco Roca.
[Spanska tolkat till svenska]

12:00–12:50
Tjeckiska konstnären Toy Box gör en livepresentation via videolänk.
[Engelska]12:50–14:00
PAUS

14:00–14:30
Liveteckning med Nina Hemmingsson. Livemusik av Viktor Spasov.

14:30–14:55
Förinspelad intervju: Fredrik Strömberg pratar med polska tecknaren Grzegorz Rosiński.
[Polska tolkat till svenska]14:55–15:40
Anders Lundgren samtalar med Nina Hemmingsson och Knut Larsson i festivalstudion.
[Svenska]

15:40–15:55  
Bitte Andersson tar tempen på serieklimatet i Malmö via videolänk.
[Svenska]
                                            
15:55–16:00
Avslutning.
[Svenska]

ENGLISH

STOCKHOLM COMICS FESTIVAL: LIVE-STREAMED PROGRAM MAY 30–31

May 30-31, between 11am and 4pm, all comics lovers can follow our festival's live-streamed program on Kulturhuset Stadsteatern's website and Facebook page. It will be a full-fledged festival weekend with both live broadcasted and prerecorded features where both Swedish and international guests participate.

Note: Most of the features are in Swedish. A few of them are in English. See detailed program below.
The program is aimed at all ages, but not all comics focuseda on are suitable for young people.

Our hosts are Bitte Andersson (comics creator, artist, publisher, etc.) and Anders Lundgren (comics library worker, pop culture expart, podcaster etc.) who will be present in our studio, interviewing Moa Romanova (creator of this year's festival poster and the graphic novel Goblin Girl), Nina Hemmingsson (Vad glad du är som får titta på mig), Fabian Göranson, (Pippi på rymmen), Peter Bergting (We'll soon be home again), Elin Lucassi (Ert blod på mina broddar), Disa Wallander (Becoming horses), Daniel Thollin (Jag minns varje slag), Knut Larsson (Dödens ö) and Matilda Ruta (Flocken). Some of them will perform live drawing in the studio – to the tunes of our improvisational guitarist Viktor Spasov.

(Of course, we will keep the spatial distance, limit the number of participants in the studio at a time, and offer them all hand sanitizer.)

In pre-recorded features, the audience may also meet international greats such as Simon Hanselmann (Bad Gateway, AUS / USA) in an interview with Simon Gärdenfors, Polish master artist Grzegorz Rosiński (Thorgal), Spanish Paco Roca (Wrinkles) and others. You will meet Czech multi-artist Toy Box in a "webinar".

TIME SCHEDULE

SATURDAY MAY 30

All times are approximate.

11:00–11:05
Inauguration.
[Swedish]

11:05–11:45
Bitte Andersson talks with Elin Lucassi and Disa Wallander in the festival studio.
[Swedish]11:45–12:00
Report on comics projects in progress at Konstfack – the University of Arts, Crafts and Design.
[Swedish and English.]

12:00–12:40
Anders Lundgren in conversation with Peter Bergting and Daniel Thollin in the festival studio.
[Swedish]

12:40–12:50
Anders Lundgren takes the temperature of the comics climate in Gothenburg via video link.
[Swedish]

12:50 –14:00
PAUSE

14:00–14:30
Live drawing session with Daniel Thollin. Live music by Viktor Spasov.

14:30–15:20
Pre-recorded interview: Simon Gärdenfors talks with our guest of honour Simon Hanselmann.
[English]15:20–16:00
Bitte Andersson talks with Moa Romanova in the festival studio.
[Swedish]

SUNDAY MAY 31

All times are approximate.

11:00–11:35
Bitte Andersson talks with Fabian Göranson and Matilda Ruta in the festival studio.
[Swedish]

11:35–12:00
Pre-recorded interview: The City Library's Patrick Schylström talks with Spanish series creator Paco Roca.
[Spanish interpreted to Swedish]

12:00–12:50
Czech artist Toy Box makes a live presentation via video link.
[English]12:50–14:00
PAUSE

14:00–14:30
Live drawing session with Nina Hemmingsson. Live music by Viktor Spasov.

14:30–14:55
Pre-recorded interview: Fredrik Strömberg talks with Polish cartoonist and second guest of honour Grzegorz Rosiński.
[Polish interpreted to Swedish]14:55–15:40
Anders Lundgren talks with Nina Hemmingsson and Knut Larsson in the festival studio.
[Swedish]

15:40–15:55
Bitte Andersson takes the temperature of the comics climate in Malmö via video link.
[Swedish]

15:55–16:00
Festival finish.
[Swedish]