×
En del av Stockholms stad

Tillgänglighets- redogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för vår webbplats. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att kulturhusetstadsteatern.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen helt ska uppfylla lagkraven.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen:

• Det finns information och komponenter i vårt användargränssnitt som kan vara svåra att uppfatta.
• Vissa bildtexter är otydliga och saknar tydlig information om bilderna.
• Vissa filmer och ljudfiler saknar undertextning.
• Filmer saknar syntolkning.
• Information och struktur kan inte läsas av utifrån sidans HTML-kod.
• Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
• Vissa av våra formulär och e-tjänster följer inte tillgänglighetsprinciperna.
• Kontrasterna mellan text och bakgrund är på vissa ställen inte tillräcklig.
• Konstrasten på innehåll som inte är text, till exempel knappar, är på vissa ställen inte tillräcklig.
• Alla funktioner är inte åtkomliga med hjälp av tangentbord.
• Det finns inte möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll.
• Det saknas navigation i form av brödsmulor på webbplatsen, det finns inte heller en webbplatskarta.
• På vissa sidor är det inte tydligt vilken del som är i fokus.
• Ett flertal knappar saknar maskinläsbara etiketter.
• Vissa skräddarsydda komponenter fungerar inte i vissa hjälpmedel, det gäller bland annat sökfunktionen och mobilmenyn.
• Språk är inte angivet på vissa sidor, vilket gör att skärmläsare inte kan läsa av texten korrekt.
• Felmeddelanden är otydliga vid vissa funktioner.

Vi arbetar just nu med att ta fram en ny webbplats. Den kommer att vara färdig i mitten av december 2020. Den nya webbplatsen kommer att åtgärda våra nuvarande brister och uppfylla alla kriterier i WCAG.

Kontakta oss

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Skicka e-post till webbredaktion@stadsteatern.stockholm.se

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Här kan du läsa mer om Myndigheten för digital förvaltning.