×
En del av Stockholms stad
Teater
Annika Hallin, Ulf Eklund, Anna Wallander, Emil Ljungestig och Kalle Westerdahl i April i Anhörigsverige av Susanna Alakoski. Urpremiär 23 januari på Lilla scenen, Kulturhuset Stadsteatern.
Foto: Petra Hellberg

Arkiverat evenemang:

Samtal om Anhörigsverige


lördag 19 mars 2016
Fri Entré


Samtalen är öppna för alla och det behövs ingen förhandsbokning.

Med reservation för ändringar. 

Psykisk ohälsa och anhöriga

– samtal efter föreställningen, Lilla scenen, 19 mars kl. 19.45-21.00

Många anhöriga till personer med psykisk ohälsa vittnar om oro, stor belastning och känslor av otillräcklighet. Likheterna till anhöriga med missbruk är många, bl.a. upplevelser av medberoende och känslor av skuld och skam. Den här kvällen handlar om just oss, anhöriga till personer med psykisk ohälsa och vår hälsa. Hur ser situationen ut? Hur kan vi sätta gränser? Vad kan vi göra för att må bra?

Medverkande: Åsa Moberg (författare),  Anki Sandberg (samordnare för NSPH, Nationell Samverkan Psykisk Hälsa), Åsa Konradsson Geuken (Disputerad i Neuropsykofarmakologi. Schizofreniforskare vid Uppsala Universitet och Karolinska Institutet. Styrelseledamot i Schizofreniförbundet. Syskonanhörig till Mats som lider av schizofreni) och  Anders Dahlenborg (Attention, anhörig pappa). 

Samtalsledare:  Susanne Rolfner Suvanto (Särskild utredare, Nationell Kvalitetsplan, Vård och omsorg om äldre)

Samtalet görs i samarbete med Anhörigprojektet.

 

Tidigare samtal i serien

Går det att må bra igen?

– samtal efter föreställningen, Lilla scenen, 4 februari kl 19.45-20.45

Att växa upp med eller leva som anhörig till någon som är beroende kan ge konsekvenser som är svåra att reda ut själv. Men hjälp finns att få.  Representanter från några organisationer och instanser berättar om vad man kan få hjälp med och hur den hjälpen kan se ut.

Medverkande: Torbjörn Johannesson (Nämndemansgården), Bo Blåvarg (Ersta Vändpunkten) Maria Hedström Nilsson (Trygga barnen), Susanne Stavborg (avdelningen för stöd och service inom socialtjänstens individ- och familjomsorg, Värmdö) och Anette Kyhlström (Hela människan).

Samtalsledare: Mia Sundelin (CAN)

Alakoski och Wilderoth/En bok och en föreställning

– samtal efter föreställningen, Lilla scenen, 10 februari kl 19.45-20.45

Ett samtal om boken och föreställningen April i anhörigsverige och om anhörigskapets olika sidor.

Medverkande: Susanna Alakoski (författare till boken April i anhörigsverige) och Monica Wilderoth (dramatiker och regissör till föreställningen April i anhörigsverige)

Samtalsledare: Mia Sundelin (CAN) 

Hur skulle en anhörigpolitik se ut?

– samtal före föreställningen, Plattanscenen, 19 februari kl 17.30-18.30

Det finns alkoholpolitik men inte anhörigpolitik, som Susanna Alakoski skriver i April i anhörigsverige. Vad finns det för möjligheter till hjälp idag för en anhörig och vilka satsningar kan behöva göras för att det ska bli bättre?

Medverkande: Susanna Alakoski (författare till boken April i anhörigsverige), Bo Blåvarg (Ersta Vändpunkten), Merike Hansson (Socialstyrelsen), Emma Henriksson (KD, ordförande i Socialutskottet) och Karin Rågsjö (V, ledamot i socialutskottet, talesperson i vårdpolitiska frågor)

Samtalsledare: Mia Sundelin (CAN)

Barn i familjer med beroendesjukdom

– samtal efter föreställningen, Lilla scenen, 21 februari kl 18.45-20.00

Det tar ca 8-12 år innan alkoholism diagnosticeras. Det är en livstid för ett barn. Barnen har inte lojalitet, de ÄR lojala med sina föräldrar. De känner ofta stort ansvar, skam och skuld – med olika symptom som följd. Hur hjälper man dem bäst? Vilka kan konsekvenserna bli för dessa barn barn om de inte får rätt hjälp?

Medverkande: Filippa Barfvestam (Trygga barnen), Gunborg Brännström (f.d. projektchef Sveriges Kommuner och Landsting), Ulf Zetterman (Ersta Vändpunkten) och Frid Hansen (seniorrådgivare/psykologspecialist och chef Borgstadsklinikken, Norge)

Samtalsledare: Mia Sundelin (CAN)

Varför klarar sig vissa?

– samtal efter föreställningen, Lilla scenen, 25 februari kl 20.45-21.45

Missbruk går i arv. Det gör även anhörigsorgen. Ett samtal om att leva som vuxen med erfarenhet av att växa upp eller ha levt som anhörig till en beroende.

Medverkande: Åsa Linderborg (kulturskribent och författare till bl.a. Mig äger ingen), Sanna Lundell (journalist, programledare och föreläsare), Alexander Salzberger (skådespelare, nu aktuell med den självbiografiska föreställningen KicktorskenUnda Lönnqvist (Anhörigskolan) och Michaela Sjögren Cronstedt (Musketörerna).

Samtalsledare: Anna Raninen (CAN)