×
En del av Stockholms stad
Teater
End fest. Fri scen 2017

Arkiverat evenemang:

End fest


Kilen


End Fest skapar en mötesplats som samlar åsikter och tankar om konst. 2017 kommer vi att göra tre fysiska nerslag på olika platser runt om i Stockholm. I mars börjar vi med att koppla samman Operan, Kulturhuset och Weld för att sammansmälta kring idén om scenkonst. Samtidigt öppnar vi ett online forum som är öppet för alla - som ställer frågor och låter folk snacka lite löst men också prata till punkt.

End Fest enda ambition är att skapa dialog och samarbeten mellan konstnärer, åskådare, de olika konstfälten, det fria konstlivet, institutioner, praktiker och åsikter.  Vi vill jobba från grunden och ge sammanhang, tid för reflektion, nya möten och synergieffekter – koppla samman olika insatser och människor för att revitalisera konstlivet i Stockholm.

Iggy Lond Malmborgs "b o n e r" 

b o n e r är en analys av sig själv där ett motiv, narrativ eller en tematik utanför sitt eget varande är uteslutna. I stället framträder deras ramverk och börjar tala.

b o n e r utgår från antagandet att det inte går att förstå en situation bara genom att studera det mänskliga beteendet. En måste också ta objekten som möjliggör och är medskapare av situationen i beaktning.

Eftersom saker har så svårt att prata, kommer föreställningen att hjälpa dem på traven. I b o n e r får sakerna röster som beskriver deras egenskaper genom vilka de värderas. När sakerna talar blir det också tydligt vad de får andra, såväl människor som andra ickemänskliga ting, att göra. De talande sakerna framstår som aktörer i ett nätverk som möjliggör teaterupplevelsen. Aktörerna presenteras sida vid sida och blir därmed lika viktiga, beroende och kontrollerade av varandra. Även verkets upphovsman ingår i detta nätverk, som en aktör med en särskild egenskap: sin mänsklighet.

b o n e r synliggör också en djävulsk aspekt av soloformatet. Genom en form av ständig värdering utnyttjar (av:) Lond Malmborg (med:) Lond Malmborg för sina egna syften. Han ställs i en situation som pendlar mellan att vara i kontroll och att vara kontrollerad, där det inledningsvis handlande subjektet (med:) Lond Malmborg reduceras till ett objekt som blir tittat på.

Rekommenderas från 18 år.

In english

b o n e r is an analysis of itself.

A motive, narrative or theme outside its own being is therefore absent - allowing instead, their traditional setting to speak.

b o n e r works under the premise that one cannot gain a sociological understanding of a situation purely through looking at human behavior, but that one must also take the objects which are enabling (and co-creating) the situation into consideration And as objects have such a hard time to speak, this piece will help them. A voice is given to things, uttering their structural function and explaining their properties - through which they are being valued When speaking, it also gets obvious what they, the objects, make others (humans and non-humans) do. The speaking objects appear as agents in a network, which constitutes the event of the performance.

In b o n e r these agents are presented next to each other and thereby democratized; perceived as equally important, dependent and controlled by each other.

The same network would also include the performer, as one agent with specific properties; its ‘humanity’.

The piece highlights a devilish aspect of the solo-for- mat and thrusts it into the foreground.

By creating a game of valuation, a structure authored by Malmborg -the performance maker- using Malmborg -the performer- for its purposes, he is put in a situation that oscillates between controlling and being controlled. Ultimately aiming for a state in which Malmborg is reduced from being a subject that is acting, to becoming an object that is appearing and being watched.

Morten Traaviks ”Liberation Day”

Den norska konstnären och teaterregissören Morten Traavik arbetar i ett brett spektra av konstnärliga uttryck och geografiska utgångspunkter. Han är skolad teaterregissör i Ryssland och Sverige. I hans verk är idén om världen som en scen och identitet som rollspel aldrig långt borta, såväl som en karaktäristisk förskjutning av distinktionerna mellan konst, aktivism och socialt arbete. Traaviks separatutställningar Miss Landmine och Body Armour har tidigare presenterats på Armémuseet i Stockholm.

Om filmen ”Liberation Day”

Under kärleksfull men distinkt ledning av ett gammalt fan, som antar rollen som regissör och kulturdiplomat har Traavik överraskat en hel värld. Det ex-jugoslaviska numera slovenska kultbandet Laibach har blivit det första rockbandet som någonsin turnerat i det hårt slutna Nord Korea. Bandet får konfronteras med strikt ideologi och kulturella olikheter och får kämpa för att deras låtar ska släppas igenom censurens nålsöga, innan de kan möta en publik som aldrig förut blivit exponerade för alternativ rock.

Samtidigt som detta sker, på gränsen mellan de båda koreanska staterna, basunerar propagandans högtalare ut budskapet att kriget är nära.

The hills are alive... with the sound of music.

Morten Traavik håller en föreläsning om projektet och sitt konstnärskap kl. 17 innan filmvisningen. Fri Entré. 

In english

Morten Traavik is a Norwegian director and artist working across a wide spectrum of artistic genres and international borders. Trained as theater director in Russia and Sweden, the notion of the world as a stage and identity as role play is never far away in his works, as well as a characteristically blurred distinction between art, activism and social issues.

About the movie ”Liberation Day”

Under the loving but firm guidance of an old fan turned director and cultural diplo- mat, and to the surprise of a whole world, the ex-Yugoslavian now Slovenian cult band Laibach becomes the first rock group ever toperform in the fortress state of North Korea. Confronting strict ideology and cultural differences, the band struggles to get their songs through the needle’s eye of cen- sorship before they can be unleashed on an audience never before exposed to alternative rock’n’roll. Meanwhile, propaganda loudspeakers are being set up at the border between the two Koreas and a countdown to war is announced.

The hills are alive... with the sound of music.

Bakom END FEST står Mothers of Dales and Mountains, Tove Dahlblom, Stina Dahlström och Erik Berg som alla tre har djupa kopplingar till scenkonsten i Stockholm. END FEST vill realisera den fulla potentialen i dessa kopplingar, mellan konstnärskap, scenkonstinstitutioner, publik, traditioner och transformation. Samtidigt som det första nedslaget 9-12 mars öppnar de ett internet-forum, öppet för alla, som vidare kopplar samman tankar om konstlivet och hur det kan utvecklas, en plats med låg prestige men höga ambitioner. 

Information

Scen

Kilen

Premiär

9 mars 2017

Pris

  • Ordinarie:100 kr
  • Stud. från 26 år:50 kr
  • Arbetssökande:50 kr
  • Ung under 26 år:50 kr

Taggar

(klicka för att filtrera i kalendern) Teater, Kilen

Just nu inga föreställningar inlagda