En del av Stockholms stad
Skärholmen

UTLYSNING

ÖPPEN REPERTOARPITCH 

Kulturhuset Stadsteatern är en del av Stockholm Stad. Barn- och ungdomsscenen ligger i Skärholmen och har i uppdrag att spela för en publik mellan 5 och 19 år.

Våren 2018 ska Kulturhuset Stadsteaterns scen i Skärholmen producera en föreställning för en publik mellan 5 och 7 år. Inget beslut är ännu fattat kring denna produktion. Nu gör vi för första gången en öppen utlysning med möjlighet för scenkonstnärer att presentera en produktionsidé.

Ramar för produktionen:

  • Kan vara vilket scenkonstnärligt slag som helst - teater, dans, nycirkus, dockteater, performance, genreöverskridande eller en annan scenkonstgenre.
  • Ska tydligt rikta sig till en publik som är mellan 5 och 7 år och det ska finnas ett resonemang kring varför just denna publik intresserar upphovspersonen/personerna.
  • Ska vara ett originalverk för scen, alltså inte en dramatisering av exempelvis en bok eller en överföring av en berättelse från film till scen.
  • Ska innehålla ett faktiskt fysiskt möte med publiken och alltså inte enbart vara en upplevelse genom olika digitala eller tekniska medel.
  • Ska vara avsedd för Kulturhuset Stadsteaterns scen i Skärholmen.
  • Idén kan pitchas av en eller flera personer från vilket scenkonstnärligt yrke som helst.
  • Varken upphovsperson/upphovsteam eller medverkande ska vara fullständiga när idén presenteras. Fullständigt team och medverkande är en senare fråga som utvecklas i samarbete med konstnärlig chef i Skärholmen.
  • 2018 är valår i Sverige och övrig repertoar i Skärholmen kommer detta år att förhålla sig till det. Vi ser gärna att detta tas i beaktande även för publikgruppen 5-7 år.
  • Får bygga på en medverkan av maximalt 4 medverkande.
  • Idén ska beskrivas på max 2 A4-sidor (12 punkter och standardiserat radavstånd). Pitchar som tar mer utrymme i anspråk kommer inte att tas i beaktande.

Ett antal idéer kommer sedan att gå vidare till en intervjuomgång. Besked om vilka som går vidare till intervju kommer senast 28 februari 2017.

Frågor besvaras endast av verkställande producent Malin Hjelm via e-post till: pitch@stadsteatern.stockholm.se

Inga frågor kommer att besvaras av konstnärlig chef. Beslut om vilken idé som kan komma att omsättas i ett produktionsbeslut är uteslutande ett konstnärligt beslut och kommer fattas av konstnärlig chef.  Ingen garanti finns för att någon idé kommer att tas fram till färdig produktion – det beror på den konstnärliga kvaliteten och innovationen i de idéer som inkommer. Vi har tyvärr ingen möjlighet att lämna motiveringar till varför en idé inte går vidare till intervju eller produktionsbeslut. 

Kulturhuset Stadsteatern vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Välkommen att skicka din idé senast den 31 januari 2017 till: pitch@stadsteatern.stockholm.se

Skicka med ett CV och ange för- och efternamn samt e-postadress.