×
En del av Stockholms stad

Bolagsjurist

Kulturhuset Stadsteatern är en del av Stockholm Stad och är en verksamhet för alla stockholmare, unikt både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Kulturhuset Stadsteatern tar emot ca 725 tusen besökare till programpunkter per år och är därmed en av norra Europas största kulturinstitutioner.

Bolagsjurist

Kort om verksamheten
Kulturhuset Stadsteatern erbjuder stockholmarna teater, litteratur, dans, konst, design, film, musik, debatt och annan kulturell produktion av hög kvalitet, präglad av både bredd och spets. Verksamhet bedrivs såväl i Kulturhuset vid Sergels Torg som i Satelliterna i Skärholmen, Vällingby, Parkteatern samt turnerande mindre produktioner i ytterstaden.

I januari 2019 flyttar Kulturhuset Stadsteatern tillfälligt ut från Sergels Torg på grund av en välbehövlig renovering. Verksamheten sprids till ett antal platser både inom och utom tullarna. Hösten 2020 flyttar åter verksamheten tillbaka till Kulturhuset vid Sergels Torg.

Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet kännetecknas av ett högt tempo med stor variation och en bredd av juridiska frågor, som Bolagsjuristen förväntas hantera.

Tjänsten
Tjänsten ska såväl strategiskt som operativt leda, utveckla och säkerställa Kulturhuset Stadsteaterns hantering av juridiska frågor samt regelefterlevnad. Rollen innebär såväl ledande som rent operativa arbetsuppgifter. Som bolagsjurist arbetar du nära såväl VD och ledningsgruppens i aktuella frågor samt samtliga producenter och avdelningschefer som stöd i upphandling och avtalsfrågor. Du leder och ger stöd inom juridiska frågor i en verksamhet med stor bredd av medarbetare och chefer. Tjänsten som Bolagsjurist ligger i den administrativa avdelningen, och du rapporterar till vice VD/Administrativ- ekonomichef. Bolagsjuristen sitter i den administrativa ledningsgruppen samt i Ledningsforum.

Arbetsuppgifter
Som Bolagsjurist på Kulturhuset Stadsteatern ansvarar du för den juridiska grunden inom bolaget med målet att skapa goda förutsättningar för en hållbar verksamhet. De direkta arbetsuppgifterna är att:

•    Tillhandahålla verktyg och struktur för den dagliga verksamheten vad gäller  exempelvis standardavtal, offentlig upphandling samt affärsförhandlingar.
•    Bidra till ökad kunskap om de lagar och regler som verksamheten har att följa inte minst på offentligrättens område bl.a. genom att hålla utbildningar för chefer och övriga medarbetare där behov finns.
•    Ansvar för specifika rättsområden såsom upphandling, offentlighet- och sekretess, upphovsrätt samt dataskydd.
•    Vara drivande i beredning och genomförande av det som ska kännetecknas som juridiska frågor i verksamheten, exempelvis större affärsförhandlingar och tvister.
•    Rådge och stödja verksamheten i organisationen i juridiska frågor.
•    Ansvara för samt driva det kontinuerliga arbetet med en bolagsjuridisk struktur i alla verksamhetsgrenar i syfte att säkerställa Kulturhuset Stadsteaterns regelefterlevnad samt riskminimering.
•    Vara styrelsens sekreterare

Utbildning/Kompetens & Erfarenhet
I grunden har du en svensk juristkandidatexamen.
Som person har du:
•    Hög samarbets- och samspelsförmåga
•    En analytisk, hög problemlösningsförmåga
•    Mycket god språklig förmåga att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligen
•    Handlingskraft och beslutsförmåga
•    Kompetens att kunna växla perspektiv mellan daglig problemlösning till strategisk nivå samt förmåga att stötta chefer och medarbetare i frågor inom ditt specialistområde.
•    Förståelse för såväl verksamhetsprocesser som behovet av praktisk styrning.

Erfarenhet
•    Ca 10 års erfarenhet av arbete som jurist från bolag, kommun, myndighet eller advokatbyrå.
•    Bred erfarenhet av offentlig upphandling och allmän affärsjuridik.
•    Bred erfarenhet av avtalsförhandlingar
•    Vi ser gärna att sökanden tidigare har arbetat med juridiken inom upphovsrätt, sekretess samt dataskydd

Personliga egenskaper
•    Tydlig, noggrann, kommunikativ och lyhörd
•    Strukturerad och självständig  
•    Drivande och initiativrik
•    Ett intresse och engagemang för kulturområdet

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Kulturhuset Stadsteatern vill ta tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning, på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Välkommen med din ansökan!

Ansökan
Vi vill ha din ansökan med personligt brev och CV senast söndag 16 december 2018.  
Du skickar den till ansokan@stadsteatern.stockholm.se – skriv som ärende/rubrik "Bolagsjurist".

Information om tjänsten lämnas av:

Vice VD, Administrativ-/ekonomichef Malin Dahlberg:
malin.dahlberg@stadsteatern.stockholm.se; tel : 070-6821225

Fackliga representanter:
Teaterförbundet,
Urban Riismark, urban.riismark@stadsteatern.stockholm.se; tel: 073-9730347
Akademikerföreningen,
Petter Zerpe, petter.zerpe@stadsteatern.stockholm.se; tel: 070–3160508