×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt

Kontakta oss

VI SOM JOBBAR MED FORUM/DEBATT:

Johan Wirfält
Chef Forum/Debatt
johan.wirfalt@stadsteatern.stockholm.se
0709 96 26 69

Eva Kopito
Verkställande producent 
eva.kopito@stadsteatern.stockholm.se
0725 84 80 35

Åsa Steinsvik
Producent, Fristadskoordinator
asa.steinsvik@stockholm.se
0761 29 09 98

Alexander Dominici
Debattredaktör/Producent
alexander.dominici@stadsteatern.stockholm.se
0731 52 07 27