En del av Stockholms stad

Kontakta oss

Vill du kontakta Rum för Barn kan du mejla oss på rumforbarn@stockholm.se eller ringa 08-506 20 273.

VI SOM JOBBAR PÅ RUM FÖR BARN:

Kerstin Spengler, enhetsassistent
kerstin.spengler@stockholm.se, 08-50620279

Barbro Fagerlind, bildpedagog (tjänstledig)
barbro.fagerlind@stockholm.se

Maria Gauffin, barnbibliotekarie
maria.gauffin@stockholm.se

Åsa Malmström
asa.malmstrom@stadsteatern.stockholm.se

Emmy Mührer, ord- och bildpedagog
emmy.muhrer@stadsteatern.stockholm.se

Mimmi Willner, ord- och bildpedagog
anna.maria.willner@stockholm.se

Anna Eklund, bibliotekarie
anna.kulturhuset.eklund@stockholm.se

Fanny Johansson, ord- och bildpedagog 
fanny.johansson@stockholm.se

Love Jonasson, ord- och bildpedagog
love.jonasson@stadsteatern.stockholm.se

Evangelina Åkerlund
evangelina.akerlund@stockholm.se

Linda Rahm
linda.rahm@stadsteatern.stockholm.se