×
En del av Stockholms stad
Martyna Olszowska
Martyna Olszowska

Arkiverat evenemang:

Nystart för polsk film

En föreläsning av Martyna Olszowska


tisdag 21 oktober 2014
Bibliotek Film & Musik • Fri Entré


In English below

Systemskiftet 1989 förändrade Polen drastiskt. Socialismen ersattes av en marknadsekonomi, Polen blev medlem i EU och en ny generation som inte mindes det totalitära systemet växte upp. Nya chanser öppnades för unga konstnärer genom internet, EU-fonder och privata sponsorer.

Grundandet av Polska Filminstitutet 2005 innebar en stor och positiv omvandling av filmlandskapet i Polen där det numera produceras flera dussin filmer varje år. Polsk film har blivit mycket varierad med hänsyn till ämne och filmpoetik. Alla filmskapare försöker dock att beskriva en del av den polska verkligheten – innan och efter 1989 – genom olika filmgenrer. 

Krzysztof Krauze och Joanna Kos-Krauze har en speciell plats i det polska filmlandskapet, någonstans mellan de gamla mästarna och den nya, unga filmgenerationen. Deras filmer är också utgångspunkt för kvällens diskussion om samtida polsk film – nya namn, nya trender och nya berättarstilar.

Föreläsningen hålls på engelska.

I samarbete med Polska Institutet Stockholm.

Om Martyna Olszowska

Martyna Olszowska, FD i filmvetenskap vid Jagellonska universitet i Krakow, är filmkritiker, medarbetare vid Etiuda&Anima Internationell Filmfestival i Krakow och föreläsare på Stockholms universitet.

Se en polsk film

Onsdag 22 oktober visar vi den polska filmen Papusza i Klarabiografen >

In English

Economic changes after 1989 have transformed Poland drastically. The socialist order was transmuted into a capitalist economy, Poland became a member of the EU, and finally, a new generation of young people, for whom communism is just a remote history, has taken the floor. New possibilities have opened for young artists since then, such as EU-funds, private sponsors, and the internet. Finally, in 2005 the Polish Film Institute was established, transforming the film industry landscape in Poland where several dozens of films are produced every year. Polish cinema is now very varied regarding both themes and film poetics. However, all filmmakers try to present interesting pieces of Polish reality – before and after 1989 – using different film genres.

Krzysztof Krauze and Joanna Kos Kos-Krauze have a unique place in Polish cinema – somewhere between the old masters and a new, young generation. Their films become the starting point for a discussion about recent Polish cinema – new names, new themes, new trends, and new ways of storytelling.

Martyna Olszowska – PhD in film studies at Jagiellonian University in Krakow, a film critic collaborating with the Etiuda&Anima International Film Festival in Krakow, a part-time lecturer at the Stockholm University.